Zawadzki, Stanisław. 2022. „Dochodowość Ekonomii królewskich W Wielkim Księstwie Litewskim W Drugiej połowie XVII Wieku”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych 83 (Specjalny):349-83. https://doi.org/10.12775/RDSG.2022.SI.14.