Jarosz, Dariusz. 2020. „Recenzje”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych 81 (grudzień):399-430. https://doi.org/10.12775/32188.