Lista recenzentów współpracujących z RDSG. (2024). Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, 85, 329–330. Pobrano z https://apcz.umk.pl/RDSG/article/view/49826