Recenzje. (2024). Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, 85, 311–328. Pobrano z https://apcz.umk.pl/RDSG/article/view/49825