Wroński, M. (2024). Elita majątkowa Warszawy lat siedemdziesiątych XX wieku. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, 85, 227–248. https://doi.org/10.12775/RDSG.2023.08