Kuc, P. (2024). Elity w społeczności chłopskiej starostwa krzeczowskiego w XVIII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, 85, 155–180. https://doi.org/10.12775/RDSG.2023.05