Kołpak, P. (2024). Między ideałem a rzeczywistością. Prawny i społeczny model wójta w teorii i praktyce na Pogórzu Karpackim od XVI do XVIII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, 85, 125–153. https://doi.org/10.12775/RDSG.2023.04