Zawadzki, S. (2022). Dochodowość ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, 83(Specjalny), 349–383. https://doi.org/10.12775/RDSG.2022.SI.14