Czwojdrak, B. (2022). Zrzeczenie się sum zastawnych w piętnastowiecznej Polsce – gest filantropii czy wyrachowania?. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, 83(Specjalny), 7–22. https://doi.org/10.12775/RDSG.2022.SI.01