Jarosz, D. (2020). Recenzje. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, 81, 399–430. https://doi.org/10.12775/32188