(1)
Kuc, P. Elity W społeczności chłopskiej Starostwa Krzeczowskiego W XVIII Wieku. RDSG 2024, 85, 155-180.