(1)
Zawadzki, S. Dochodowość Ekonomii królewskich W Wielkim Księstwie Litewskim W Drugiej połowie XVII Wieku. RDSG 2022, 83, 349-383.