[1]
2024. Recenzje. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. 85, (mar. 2024), 311–328.