[1]
Pomianowski, P.Z. 2024. Własność podzielona w stosunkach wiejskich Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (do uwłaszczenia) w świetle akt notarialnych. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. 85, (mar. 2024), 181–199. DOI:https://doi.org/10.12775/RDSG.2023.06.