[1]
Kuc, P. 2024. Elity w społeczności chłopskiej starostwa krzeczowskiego w XVIII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. 85, (mar. 2024), 155–180. DOI:https://doi.org/10.12775/RDSG.2023.05.