[1]
Kołpak, P. 2024. Między ideałem a rzeczywistością. Prawny i społeczny model wójta w teorii i praktyce na Pogórzu Karpackim od XVI do XVIII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. 85, (mar. 2024), 125–153. DOI:https://doi.org/10.12775/RDSG.2023.04.