[1]
Zawadzki, S. 2022. Dochodowość ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. 83, Specjalny (grudz. 2022), 349–383. DOI:https://doi.org/10.12775/RDSG.2022.SI.14.