[1]
Czwojdrak, B. 2022. Zrzeczenie się sum zastawnych w piętnastowiecznej Polsce – gest filantropii czy wyrachowania?. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. 83, Specjalny (grudz. 2022), 7–22. DOI:https://doi.org/10.12775/RDSG.2022.SI.01.