Mazurek, Emilia. „Lokalny ośrodek Wiedzy I Edukacji – Centrum Inicjowania I Koordynowania Edukacji dorosłych W społecznościach Lokalnych”. Rocznik Andragogiczny 26 (marzec 16, 2020): 199–212. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://apcz.umk.pl/RA/article/view/RA.2019.012.