Dębska, Ewa, Monika Gromadzka, Anna Marianowska, Danuta Parlak, i Zuzanna Wojciechowska. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej «Przestrzenie Uczenia Się dorosłych (Spaces of Adult Learning)», Uniwersytet Warszawski, 5–6 Października 2020 R”. Rocznik Andragogiczny 28 (listopad 25, 2021): 180–189. Udostępniono luty 7, 2023. https://apcz.umk.pl/RA/article/view/21498.