Stopińska-Pająk, Agnieszka. „Polskie Tradycje Instytucji Edukacji dorosłych W kontekście Uczenia Się całożyciowego”. Rocznik Andragogiczny 22 (kwiecień 30, 2016): 289–300. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://apcz.umk.pl/RA/article/view/RA.2015.017.