1.
URLIŃSKA, Maria Marta & KWIECIŃSKI, Zbigniew. Stanisław Kawula (1939–2014). Rocznik Andragogiczny [online]. 19 czerwiec 2015, T. 21, s. 536–541. [udostępniono 13.4.2024]. DOI 10.12775/6845.