1.
DUBAS, Elżbieta. Zmiana i uczenie się w perspektywie edukacji dorosłych. Przykład projektu Lives in changing „Butterfly”. Rocznik Andragogiczny [online]. 19 czerwiec 2015, T. 21, s. 459–480. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/RA.2014.033.