1.
PÓŁTURZYCKI, Józef. Spór o Elżbietę Zawacką – żołnierza i pedagoga. Rocznik Andragogiczny [online]. 19 czerwiec 2015, T. 21, s. 317–332. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/RA.2014.023.