1.
SARAN, Jan. Niepokoje współczesnej andragogiki wobec urynkowienia edukacji. Rocznik Andragogiczny [online]. 19 czerwiec 2015, T. 21, s. 101–112. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/RA.2014.006.