1.
ZAORSKA, Marzenna. Osoba z niepełnosprawnością na drodze aktywizacji zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej. Rocznik Andragogiczny [online]. 19 czerwiec 2015, T. 21, s. 227–236. [udostępniono 28.11.2021]. DOI 10.12775/RA.2014.016.