1.
KONIECZNA-WOŹNIAK, Renata. Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się. Rocznik Andragogiczny [online]. 13 maj 2014, T. 20, s. 185–200. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/RA.2013.010.