1.
SZYMCZAK, Sławomir. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak (red.), Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Seria Psychologia i Pedagogika, nr 324, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, ss. 340. Rocznik Andragogiczny [online]. 25 listopad 2021, T. 28, s. 213–217. [udostępniono 5.2.2023].