1.
KOSTYŁO, Hanna. Pedagogika i andragogika w służbie zdrowia. Rocznik Andragogiczny [online]. 25 listopad 2021, T. 28, s. 83–98. [udostępniono 25.2.2024]. DOI 10.12775/RA.2021.006.