1.
LITAWA, Aleksandra. Realizowanie harmonijnej pasji jako działanie autokreacyjne . Rocznik Andragogiczny [online]. 25 listopad 2021, T. 28, s. 115–126. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/RA.2021.008.