1.
JĘDRZEJAK, Kazimierz. Tomasz Maliszewski, Recepcja idei uniwersytetów ludowych na ziemiach polskich do czasów I wojny światowej, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2019. Rocznik Andragogiczny [online]. 10 luty 2021, T. 27, s. 256–260. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/33273.