1.
SYMONOWICZ-JABŁOŃSKA, Izabela. Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie w edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, ss. 416. Rocznik Andragogiczny [online]. 10 luty 2021, T. 27, s. 246–250. [udostępniono 30.9.2023]. DOI 10.12775/33271.