1.
MALISZEWSKI, Tomasz. Angelika Felska (red.), Z ludźmi ku ludziom. Uniwersytety ludowe pomiędzy teorią a praktyką, Fundacja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego, Mierzyn 2019. Rocznik Andragogiczny [online]. 10 luty 2020, T. 27, s. 241–245. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/33270.