1.
MURAWSKA, Iwona. Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha, Intymność – rozwój – edukacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 179. Rocznik Andragogiczny [online]. 10 luty 2021, T. 27, s. 238–240. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/33269.