1.
MAZUREK, Emilia. Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji – centrum inicjowania i koordynowania edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych. Rocznik Andragogiczny [online]. 16 marzec 2020, T. 26, s. 199–212. [udostępniono 29.11.2022]. DOI 10.12775/RA.2019.012.