1.
DĘBSKA, Ewa, GROMADZKA, Monika, MARIANOWSKA, Anna, PARLAK, Danuta & WOJCIECHOWSKA, Zuzanna. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przestrzenie uczenia się dorosłych (Spaces of Adult Learning)”, Uniwersytet Warszawski, 5–6 października 2020 r. Rocznik Andragogiczny [online]. 25 listopad 2021, T. 28, s. 180–189. [udostępniono 31.1.2023].