1.
SEMKÓW, Jerzy, RADZIEJOWSKA, Henryka & GABRYŚ, Katarzyna. Ogólnopolskie seminarium naukowe Jesienne Spotkania Andragogiczne – Sztuka: percepcja – uczestnictwo – twórczość – w edukacji człowieka dorosłego. Rocznik Andragogiczny [online]. 17 lipiec 2018, T. 25, s. 310–312. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/17438.