1.
MALEC RAWIŃSKI, Małgorzata & ZAKOWICZ, Ilona. Renesans czy zmierzch idei uniwersytetów trzeciego wieku? Refleksje i wnioski z realizacji projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Rocznik Andragogiczny [online]. 17 lipiec 2018, T. 25, s. 141–156. [udostępniono 9.12.2021]. DOI 10.12775/RA.2018.09.