1.
PRZYBYLSKA, Ewa. Uniwersalizm w kalejdoskopie kultur: w sprawie edukacji globalnej dorosłych. Rocznik Andragogiczny [online]. 16 lipiec 2018, T. 25, s. 67–80. [udostępniono 17.10.2021]. DOI 10.12775/RA.2018.04.