1.
SOLARCZYK-SZWEC, Hanna. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – ciągłość i zmiana. Rocznik Andragogiczny [online]. 16 lipiec 2018, T. 25, s. 59–64. [udostępniono 9.2.2023]. DOI 10.12775/RA.2018.03.