1.
JURGIEL-ALEKSANDER, Alicja. Bycie rodzicem jako uczące doświadczenie. Perspektywa andragogiczna. Rocznik Andragogiczny [online]. 16 kwiecień 2018, T. 24, s. 75–86. [udostępniono 1.2.2023]. DOI 10.12775/RA.2017.005.