1.
JURGIEL-ALEKSANDER, Alicja. Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza. Rocznik Andragogiczny [online]. 19 czerwiec 2017, T. 23, s. 267–282. [udostępniono 20.1.2022]. DOI 10.12775/RA.2016.014.