1.
GÓRALSKA, Renata. Kapitał emocjonalny w perspektywie całożyciowego uczenia się – ujęcie adaptacyjne versus krytyczne. Rocznik Andragogiczny [online]. 19 czerwiec 2017, T. 23, s. 83–102. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/RA.2016.004.