1.
PIETKIEWICZ-PAREEK, Beata. „Iluzoryczna” walka z analfabetyzmem dorosłych w Indiach – polityka oświatowa. Rocznik Andragogiczny [online]. 30 kwiecień 2016, T. 22, s. 277–286. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/RA.2015.016.