1.
STOPIŃSKA-PAJĄK, Agnieszka. Polskie tradycje instytucji edukacji dorosłych w kontekście uczenia się całożyciowego. Rocznik Andragogiczny [online]. 30 kwiecień 2016, T. 22, s. 289–300. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/RA.2015.017.