Urlińska, M. M., i Z. Kwieciński. „Stanisław Kawula (1939–2014)”. Rocznik Andragogiczny, t. 21, czerwiec 2015, s. 536-41, doi:10.12775/6845.