Dubas, E. „Zmiana I Uczenie Się W Perspektywie Edukacji dorosłych. Przykład Projektu Lives in Changing «Butterfly»”. Rocznik Andragogiczny, t. 21, czerwiec 2015, s. 459-80, doi:10.12775/RA.2014.033.