Półturzycki, J. „Spór O Elżbietę Zawacką – żołnierza I Pedagoga”. Rocznik Andragogiczny, t. 21, czerwiec 2015, s. 317-32, doi:10.12775/RA.2014.023.