Nuissl, E. „Sterowanie Edukacją dorosłych (z Niemieckiej Perspektywy)”. Rocznik Andragogiczny, t. 21, czerwiec 2015, s. 113-8, doi:10.12775/RA.2014.007.