Zaorska, M. „Osoba Z niepełnosprawnością Na Drodze Aktywizacji Zawodowej – Wybrane Problemy a Realia współczesnej rzeczywistości społecznej”. Rocznik Andragogiczny, t. 21, czerwiec 2015, s. 227-36, doi:10.12775/RA.2014.016.